GEEN VERZENDKOSTEN !!
De Unieke Combinatie 100% PURE ARGAN X CBD
Full Spectrum CBD - 5% en 10%
Binnen 1-2 dagen in huis
Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer voor www.thearganfarmer.com

the Argan Farmer (Kamer van Koophandel: 750.80.192), hierna te noemen the Argan Farmer, verleent u hierbij toegang tot www.thearganfarmer.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

the Argan Farmer behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
the Argan Farmer spant zich in om de inhoud van www.thearganfarmer.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.thearganfarmer.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van the Argan Farmer.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.thearganfarmer.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met thearganfarmer. Voor op www.thearganfarmer.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan the Argan Farmer nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij the Argan Farmer en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van the Argan Farmer, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

In Europa moet de CBD olie exclusief zijn gewonnen uit hennep en mag het niet meer dan 0,2% THC bevatten (in sommige landen mag er maximaal 0,3% THC in zitten). Alle CBD olie die we bij the Argan Farmer verkopen, voldoet aan Europese regelgeving. De wetgeving kan echter per land verschillen. Daarom adviseren we altijd de plaatselijke regels te controleren voordat je CBD olie koopt.

In Nederland wordt 0,05% gehanteerd als legale THC limiet voor CBD olie.

Wij distantiëren ons van elke mogelijke medische claim die gedaan wordt omtrent CBD olie of andere vormen van Cannabis gerelateerde oliën of producten die gerelateerd zijn aan Cannabis of industriële Hennep. Wij adviseren altijd om goed af te gaan op het advies van uw dokter, behandeld arts of specialist. Wij doen hier geen medische uitspraken om vervolgens kwalen, ziektes of gebreken te behandelen, diagnosticeren, te genezen of te voorkomen.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.